Havaneres a càrrec de Xarxa (rom cremat amb tiquet)