Exposició dels treballs presentats al 25è Concurs de Cartells de la Festa Major