La Festa Major de Sants 2020 després de la pandèmia

La festa major 2020 serà sense portalades ni decorats al mig dels carrers

La Festa Major de Sants 2020 es celebrarà del 22 al 26 d'agost en un format reduït i transformat radicalment respecte al que estem acostumats. Començarà en dissabte i acabarà en dimecres, només hi haurà decorats als laterals i sostres dels carrers, però sense portalades ni elements al llarg dels carrers, i no hi haurà concurs de guarnits.

Les activitats també patiran canvis substancials ja que no hi haurà concerts nocturns i s'evitarà fer activitats on el públic no pugui guardar la distància. Es preveu limitar l'aforament als diferents espais amb controls als accessos, i inclús s'està plantejant que la participació a algunes activitats es faci prèvia inscripció. A diferència del que passarà a la Festa Major de Gràcia, a Sants no es limitarà l'horari de de les activitats fins les 23h, si no que en horari nocturn únicament es programaran sopars, cinema a la fresca o activitats amb el públic assegut.

Falta concretar quins carrers assumiran aquestes modificacions i quins causaran baixa. Una de les grans preocupacions de les comissions és saber si seran elles les responsables de fer respectar l'aforament, o si ho farà l'Ajuntament i com. També preocupa la sostenibilitat econòmica de les comissions, que veuran molt minvats els ingressos que els permeten fer no només la Festa Major si múltiples activitats durant tot l'any. De moment ja s'ha sabut que el Carrer Rosés ha dissolt la seva històrica comissió, una de les mes antigues del barri, i es tem que no pugui ser la única en desaparèixer.