Guadiana

Els decorats del Carrer del Guadiana solen ocupar l'espai entre la Carretera de Sants i el Carrer de la Ferreria, especialment a partir del Carrer Sant Crist. L'escenari es situa a una punta o altra del carrer segons l'any, per repartir les molèsties entre els veïns dels dos costats.

Comissions