Descobrim Montjuïc: de l’Expo del 29 als Jocs del 92. Ruta històrica a càrrec de Patrimonis Invisibles. Punt de trobada: Torres Venecianes de la Plaça d’Espanya.