Concerts amb EAM (rap i rock) i Smoking Souls (indie-rock)