Animació i festa de l’espuma, a càrrec de Jaume Barri