Parc de l'Espanya Industrial

KLJHG lkj hlK JHL kjhL KJh lkjH LJKKLJHG lkj hlK JHL kjhL KJh lkjH LJKKLJHG lkj hlK JHL kjhL KJh lkjH LJKKLJHG lkj hlK JHL kjhL KJh lkjH LJKKLJHG lkj hlK JHL kjhL KJh lkjH LJKKLJHG lkj hlK JHL kjhL KJh lkjH LJKKLJHG lkj hlK JHL kjhL KJh lkjH LJKKLJHG lkj hlK JHL kjhL KJh lkjH LJKKLJHG lkj hlK JHL kjhL KJh lkjH LJKKLJHG lkj hlK JHL kjhL KJh lkjH LJK

 

Activitat Tipus d'activitat Espai de festa Data Hora A la llista
Concert de música alternativa Música en directe Parc de l'Espanya Industrial 22:00